Saturday, June 28, 2008

"love never claims"Love never claims,
it ever gives.
Love ever suffers,
never resents never revenges itself.


4 comments:

Pramod Kumar Kush ''tanha" said...

If it claims it's not love
If it demands it's not love
It only gives , it only cares
It knows nothing but to love n love ........

- P K Kush 'tanha'

Anonymous said...

love looks for takes never looks for mistakes ,love is strange stake.................. a lover like'chakor'

"SURE" said...

who says love never claims..it claims.. it claims its right to sacrifice on love/beloved

mukesh said...

pyar hi jindgi hai ,
pyar hi har khushi hai,
pyar wo hai jisko sabdo main byan karna muskil hi nhi na mumkin hai,
pyar ko sirf mehsous kar shakte hai,usse dikha nhi shakte.